Regulamin

2019-01-16

Zaraz Jadę to aplikacja mobilna świadcząca usługi śledzenia w czasie rzeczywistym pojazdów komunikacji publicznej na terenia Miasta Stołecznego Warszawa.

Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia usługi zastrzegając wyjątki wskazane w ustępach poniższych.

Usługodawca informuje, iż:
- Nie gwarantuje pełnej aktualności danych zawartych w bazach danych
- Pomimo ciągłej pracy nad poprawnym funckjonowaniem serwisu nie gwarantuje niezakłuconej i ciągłej dostępności danych

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności naprawczych bądź związanych z modyfikacją i rozwijaniem funkcjonalności serwisu.

Usługodawca dołoży wszelkich starań aby dane były aktualne. Zastrzega jednak, że w wypadku braku stałej dostępności do danych pochodzących z zewnętrznych serwisów nie może zapewnić poprawnego działania wszystkich funkcjonalności

Usługodawca udostępnia płatną wersję premium zapewniającą dodatkowe funkcjonalności w aplikacji. Funkcjonalności te nie są powiązane z główną działalnością aplikacji. W przypadku braku dostępności danych o nawigacji pojazdów z zewnętrznych źródeł pochodzących od Zarządu Transportu Publicznego w Warszawie oraz z publicznych danych M. St. Warszawa usługodawca nie może zapewnić ciągłej funckjonalności.